Familieopstellingen

Wat is een familieopstelling? 

Een familieopstelling laat zien hoe de verbindingen en ordening in jou systeem zijn. Jouw familie heeft jou gevormd en daardoor ben je positief en negatief beïnvloed de mensen om je heen bepalen voor een deel jouw leven en vormen je tot wie je bent.  Een familieopstelling kan helpen om een beter inzicht in jouw relaties te krijgen en laten zien waar jouw krachten en uitdagingen liggen.

wat brengt een familieopstelling?

Een familieopstelling helpt jou een uitdaging  in je leven op te lossen of een vraag te beantwoorden. Loop jij bijvoorbeeld vaak tegen onprettige dingen aan op jouw werk? Of kan je met bepaalde mensen niet goed opschieten? Misschien ben je te afhankelijk van iemand, of is iemand te afhankelijk van jou. Een familieopstelling helpt jou te zien waar je vastloopt of juist schittert.

Hoe ziet een familieopstelling er uit?

Een familieopstelling wordt gedaan in een groep. Je hebt een vraag en daarvoor kunnen mensen uit de groep jou familie representeren. Maar ze kunnen ook delen van jou representeren waardoor je meer inzicht krijgt. Er wordt gewerkt met een veld. De mensen die representeren stappen als het ware even in de schoenen van je vader. Ze praten als je vader en doen als je vader. Of ze stappen in jou boosheid of verdriet, Waardoor je meer inzicht krijgt wat er in de onderstroom gebeurt. Door in gesprek en interactie te gaan met de representanten als begeleider kan de dynamiek helder worden en kan er een interventie gedaan worden waardoor er meer rust of inzicht kan ontstaan bij de vraagsteller. De begeleider doet dit op een rustige en bedachtzame manier met kennis van ordening en balans in een systeem.